test_1_2011_2012

tests n°2 du 24 sept 2012 : test_factorisation_12_13_v2 

correction des tests 2 : num_risation0004 et num_risation0005

test n°3 du 1 oct 2012 : test_factorisation_12_13_v2 et sa correction  num_risation0006

tests n°4 du 8 oct 2012 : test__quations_v52012_2013  et test__quations_v62012_2013

et leurs corrections : num_risation0009  et num_risation0010

test du 15 octobre 2012 : test__quations__3_ et sa correction : corr_test_5

test n° 6 du 22 octobre 2012 : eq_produit_nul  et sa correction : corr_test_6

test n° 7 du 12 novembre 2012 : test_in_quations_12_13 et sa correction : corr_test_7

test n°8 du 19 novembre 2012 : test_puissances_2012  et sa correction : corr_test_8

tests n°9 du 26 novembre 2012 :test_radicaux_nov_2012 et test_radicaux_nov_2012__2_ 

et les corrections : corr_test_9_3c  et  corr_test_9_3d

 

tests n°10 du 3 décembre 2012 : test_radicaux_dec_2012 et test_radicaux_dec_2012__2_

et les corrections: corr_test_dec_2012_et corr_test__dec_2012__2_

test du 14 janvier 2013 : test_pythagore_janv_13 et sa correction : corr_test_11

 

test du 21 janvier 2013 : test_12__iso_et_simili et sa correction : corr_test_12

tests du 29 janvier 2013 : test_13__crit_res  et test_13_bis_crit_res  et les corrections : corr_test_13 et corr_test_13bis

test du 5 février 2013 :  test_14_rapports_et_proportions    et sa correction : corr_test_14

test du 25 février 2013 : test_thales_2012_2013  et sa correction : corr_test_16

test du 18 mars 2013 : test_trigo_n_15__2012_2013_

tests  du 26 mars 2013 : test_19__fonctions_lin_raires et test_19__fonctions_lin_raires_v2 

et les corrections : corr_test_19  et  corr_test_19_v2

test du 22 avril 2013 : fonctions: test_n_20__fonctions  et correction corr_test_20

test du 13 mai 2013 : systèmes d'équations : test_syst_mes_2012_2013   et sa correction corr_test_21